خدمات

مشاوره
معرفی دنیای پهپادهای غیر نظامی کاربردی
کاربرد پهپادها در حوزه های مختلف
معرفی تجهیزات پروازی به روز دنیا و طبقه بندی آنها
انتخاب بهترین تجهیزات پروازی متناسب با نیاز
از کجا شروع کنیم

آموزش
آشنایی با حوزه پهپادها، اصطلاحات اولیه، طبقه بندی و انواع پهپادها
قوانین و مقررات پروازی و استفاده از پهپادها
هدایت و ناوبری پهپادها
کاربری فیلم برداری هوایی
کاربری عکس برداری هوایی
کاربری نقشه برداری هوایی
کاربری کشاورزی (محلول پاشی و سنجش)
آموزش های خاص ماژول های مختلف
وبینارهای آموزشی

تعمیرات و تامین قطعه
تعمیرات (تعویض کاری یا تعمیرات) تخصصی تجهیزات پروازی
تامین قطعات تجهیزات پروازی و راه اندازی تجهیزات

خدمات تصویربرداری هوایی
خدمات نقشه برداری هوایی
خدمات محلول پاشی و سمپاشی
خدمات حمل محموله به یک نقطه یا در یک مسیر پروازی
خدمات بازرسی هوایی صنعتی

خدمات بیمه ای
خدمات گارانتی
خدمات پس از فروش
خدمات اخذ پلاک و مجوزهای پهپادی
خدمات بررسی و ارزیابی تجهیزات پروازی دست دوم
خدمات اجاره تجهیزات پروازی
خدمات سایت پروازی
خدمات تجهیز سازمانی
خدمات آموزشی های سازمانی و تشکیل تیم های پهپادی
خدمات حمل و ترخیص رسمی و قانونی کالاهای پهپادی
خدمات خریدهای خارجی حوزه پهپاد
خدمات تامین همکاران پهپادی