محصولات

دسته بندی براساس کاربردها

سرگرمی
تصویربرداری هوایی (تهیه فیلم و عکس)
نقشه برداری هوایی و فتوگرامتری
کشاورزی (محلول پاشی که معمولا سمپاشی است و سنجش با دوربین های مولتی اسپکترال)
بازرسی هوایی (پهپادهای صنعتی با قابلیت نصب انواع دوربین ها با قابلیت زوم و سنجش حرارت)
حمل کننده بار (برای مصارف تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی)

عرضه محصولات شرکت و برند Dji (دی جی آی) در ایران

تولیدات داخلی پهپاد